Ý nghĩa

Quỹ Phát Triển Tài Năng Việt ra đời nhằm hiện thực hóa ước mơ vươn cao của các tài năng Việt thông qua việc nuôi dưỡng, giúp đỡ để những tài năng có hoài bão, đam mê được cơ hội tỏa sáng.

Tôn chỉ hoạt động

✓ Là Quỹ Xã Hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ công dân Việt Nam phát triển tài năng trong các lĩnh vực thể thao, văn hóa, nghệ thuật,…

✓ Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của Quỹ.

✓ Công khai minh bạch về tài chính của Quỹ trước công chúng.

Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp, vận động tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước (tiền mặt, vật phẩm,…)

✓ Toàn bộ 100% số tiền đóng góp đều được dành cho các Tài năng, chi phí hoạt động vận hành sẽ không lấy từ tiền của Quỹ.

Tiêu chí chọn tài năng
✓ Tiêu chí chọn tài năng
Hình thức tài trợ
✓ Hình thức tài trợ